Donateur

Wat betekent Donateur:

Een museumboerderij in stand houden vraagt veel tijd die door talloze vrijwilligers wordt opgebracht.
Daarnaast vraagt het een enorme financiële inspanning.
Om een volwaardige museum in stand te kunnen houden heeft de stichting de hulp nodig van de gehele Markelose bevolking en allen die Eungs Schöppe een warm hart toedragen.
U kunt ons helpen door “DONATEUR” (begunstiger) te worden van Eungs Schöppe voor een bedrag van minimaal € 10,00 per jaar. Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom. U kunt donateur worden door u op te geven bij onderstaand adres.
Wij hopen dat U zegt: Eungs Schöppe is het waard gesteund te worden, zodat er een stukje oud Markelo voor het nageslacht bewaard blijft.

Als donateur heeft u vrije toegang tot het museum

Daarom word ik: DONATEUR

U kunt zich opgeven per email per post, telefonisch of via een betaling per bank:

  • email: info@eungsschoppe.nl
  • Postadres: Goorseweg 1a 7475 BB MARKELO
  • IBAN: NL77 RABO 03 40 73 21 21 t.n.v. Museum Eungs Schöppe, o.v.v. “donateur”
    vermeld steeds uw naam, adres en de hoogte van uw bijdrage (minimaal € 10,00)
  • KvK 41028689

ANBI status, (Algemeen Nut Beogende Instelling) giften aan de Stichting Eungs Schöppe zijn onder de bekende voorwaarden aftrekbaar voor inkomstenbelasting.
De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Om de ANBI status te behouden wordt elk jaar verslag gedaan aan de inspecteur van belastingen.