Over Ons

Het museum is gevestigd in het centrum van Markelo, (zie kaartjes), naast Infocentrum Markelo, tegenover “Het Beaufort”, het voormalige gemeenthuis van Markelo en tegenover Café-Restaurant “Het wapen van Markelo”.

In het voorjaar en het najaar worden speciale tentoonstellingen georganiseerd. Deze tentoonstellingen duren 2 of 3 weken/weekenden, zie agenda.
In de winterperiode, november t/m december en januari t/m maart is het museum gesloten, er kunnen dan wel afspraken voor groepen worden gemaakt via email info@eungsschoppe.nl

Maak voor groepsbezoek  een afspraak via E-mail, we kunnen voor u demonstraties, rondleidingen en klederdrachtenshows organiseren.
Adres: Goorseweg 1a 7475 BB MARKELO, via E-mail info@eungsschoppe.nl of via Toerist Informatie – Markelo.

  • Rabobank Markelo rek.nr. NL77 RABO 03 40 73 21 21. t.n.v. Eungs Schöppe.
  • ANBI status, (algemeen nut beogende instelling) giften aan de Stichting Eungs Schöppe zijn onder de bekende voorwaarden aftrekbaar voor inkomstenbelasting.
  • De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
  • Om de ANBI status te behouden wordt elk jaar verslag gedaan aan de inspecteur van belastingen.
  • KvK 41028689