Vlas-linnen

Van vlas tot linnen

In het museum neemt textiel een centrale plaats in en daarom is er ook het een en ander te zien van de handmatige vervaardiging van linnen: antieke gereedschappen voor vlasbewerking en linnenproductie, naast de meer algemene gereedschappen van de landbouwer, de timmerman en andere vaklui. Er is een oud weefgetouw opgesteld in het museum, zie de foto hieronder.

Er is – op verzoek vooraf – een video vertoning mogelijk waarin het proces “van vlas tot linnen” wordt gevolgd. (Tijdens de zomertentoonstelling draait er een diaserie over het dagelijks leven van vroeger in Markelo).