Ons Privacy beleid

Ons Privacy beleid:

Algemeen

De Stichting museumboerderij Eungs Schöppe respecteert de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website, afzenders aan haar e-mailadressen en andere betrokkenen.

Wij zorgen ervoor dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee wordt tegelijk de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens buiten werking gesteld. De AVG werkt rechtstreeks door in de Nederlandse rechtspraktijk, en geldt dus ook voor de sector waarin Eungs Schöppe werkzaam is.

De persoonlijke gegevens zijn alleen voor eigen gebruik van de stichting; wij zullen deze gegevens nooit verkopen en/of delen aan/met derden.

 

Welke gegevens kan het betreffen en wat doen wij er mee:

Gegevens van donateurs

Voor het beheren en uitvoeren van de incasso van de bedragen die donateurs hebben toegezegd zijn de hiervoor benodigde gegevens van de donateurs opgenomen in een bestand dat wordt gedeeld met onze bank tan behoeve van de uitvoering van de incasso. Lees de privacyverklaring van uw bank hoe wordt omgegaan met uw gegevens in het bankverkeer.

De gegevens van donateurs worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen; hierna worden deze vernietigd.

Gegevens van bezoekers van de website: www.eungsschoppe.nl

Op onze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Er worden geen cookies geplaatst.

Op de website wordt binnenkort een Facebook knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door een code aangeleverd door Facebook. Deze code plaatst onder meer wel een cookie. Lees daarvoor de privacyverklaring van Facebook om te kunnen zien hoe zij omgaan met uw gegevens.

Gegevens van verzenders van e-mails aan ons e-mailadres:  info@eungsschoppe.nl

Persoonsgegevens die u ons in/met een email bericht zendt, worden bewaard zolang dit voor de behandeling of afhandeling van de betreffende e-mail noodzakelijk is.

Recht op inzage, wijziging en klachten

Hebt u een relatie met de Stichting Eungs Schöppe dan kunt u ons verzoeken naar de mogelijkheid om uw gegevens bij ons in te zien. Uiteraard kunt u schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of te verwijderen indien deze onjuist zijn of als u de relatie wenst te beëindigen.

Indien u dit wenst kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van de stichting, zoals deze op de website staat vermeld.

 

Aanpassen privacy beleid:

De Stichting Eungs Schöppe behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid aan te passen indien daarvoor aanleiding is. Wijzigingen zullen steeds op de website worden aangekondigd en gepubliceerd.