Museum

Het museum is gevestigd in wat vroeger een boerderij was.
Toen het bedrijf te klein was geworden werd er een grotere boerderij voor gebouwd en de oude boerderij tot schuur gedegradeerd, vandaar de naam Eungs Schöppe, de schuur van de familie Eungs. Het verkeer door de grote straat van het dorp nam alsmaar toe, het was de grote weg, de E8, van Deventer naar Hengelo en verder Duitsland in. Ook toen de A1 werd aangelegd was dat aanvankelijk slechts tot Holten/Markelo en bleef er zoveel verkeer door Markelo gaan dat het noodzakelijk werd de “nieuwe” boerderij af te breken, de weg moest worden verbreed. De oude boerderij werd niet afgebroken, maar opgeknapt tot museum. De daar tentoongestelde objecten zijn van oorsprong uit Markelo en omgeving, al wordt er af en toe een speciale tentoonstelling gehouden rond thema’s zoals kantwerk of weefkunst waarbij ook objecten van elders te zien zijn.
Groepen kunnen het museum ook buiten de openingstijden – zelfs in de winter – bezoeken, maak tijdig een afspraak zodat op uw speciale wensen kan worden ingespeeld.

in het centrum van Markelo, naast Info Centrum Markelo

in het centrum van Markelo, naast Info Centrum Markelo

Vanaf A1 afslag 27, Markelo/Holten

Vanaf A1 afslag 27, Markelo/Holten