Bestuur

Bestuurssamenstelling “Museumboerderij Eungs Schöppe”

  • Bestuursleden
  1. Voorzitter:                    mevr. W.M.B. Schoneveld
  2. Secretaris:                    mevr. C. Zwiers
  3. Penningmeester:        heer. H. Groothaar
  4. Lid:                                mevr. M. Boesveld
  5. Lid:                                mevr. H. Bokkinga
  6. Lid:                                mevr. A. Pullen-van Coeverden
  7. Lid:                                heer R. de Wilde

Markelo-Johan Haanstra 1914-1991