Jaarrekening 2015-2016

RESULTATENREKENING:
BATEN :
Omschrijving 2016 2015
1 Donateurs          1.201,50     1.291,00
2 Voorjaarstentoonstelling             403,40        393,32
3 Zomertentoonstelling          1.113,08        629,99
4 Najaarstentoonstelling             298,31          76,25
5 Verhuur gebouw             792,93     2.497,36
6 Energiekosten             568,61     1.284,26
7 Rente en bankkosten               19,84        185,37
8 Demonstraties             579,65        800,57
9 Opbrengst via VVV             489,07        438,42
10 Opbrengst groepen             832,09        578,67
11 Eigen verkoop             508,43        266,76
12 Subsidies             300,00     2.000,00
13 Diversen                 3,75        827,40
BATEN : 7.110,66 11.269,37
LASTEN :
Omschrijving 2016 2015
1 Bestuurskosten -894,13 -716,09
2 Secretariaatskosten -289,64 -447,99
3 Huisvestingskosten -1.420,76 -3.360,40
4 Consumptiekosten -503,98 -230,70
5 Onderhoud gebouw 0,00 -4,12
6 Verzekeringen -619,55 -563,31
7 Energiekosten -2.299,79 -2.010,40
9 Representatiekosten -930,40 -3,68
10 Diversen 0,00 -270,00
LASTEN : -6.958,24 -7.606,69
Saldo Baten – Lasten 152,42 3.662,68
TOTAAL BATEN 7.110,66
TOTAAL LASTEN -6.958,24
SALDO 2016 152,42