Coronavirus

Museum Eungs Schöppe geopend via Info centrum Markelo.

Vanaf 2 juni kunt u ons weer bezoeken.

Demonstraties zijn bij goed weer buiten.  (zie Home pagina)

            P R O T O C O L  M U S E U M    E U N G S    S C H Ö P P E
i.v.m. corona
 Maximum aantal bezoekers:Het maximum aantal bezoekers dat ons museum gelijktijdig mag bezoeken is in deze ‘coronatijd’ 8. Dit is gebaseerd op anderhalve meter afstand. Eén bezoeker of één gezelschap per 10 m2 vloeroppervlak. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen, indien sprake is van een gezelschap. Onder een ‘gezelschap’ wordt verstaan: mensen die een gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.Entree:Via het Infocentrum Markelo kunt u ons museum bezoeken. Entree betalen aan de balie, zowel contant als met pin of contactloos betalen. Reservering van te voren is niet nodig.Wel noteren wij uw naam, zodat achteraf door een ‘test en trace’ bij een eventuele opvlamming van het coronavirus, de GGD kan achterhalen wie ons museum bezocht heeft.Volgt u onderstaande hygiënemaatregelen:

  1. Was uw handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. Wij hebben voor u desinfecteringsmiddel in het museum gezet om hiervoor te gebruiken;
  2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in de afsluitbare afvalbak in het museum;
  4. Schud geen handen;
  5. Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Onze hygiëne:

Wij zorgen voor het regelmatig afnemen van de deurklinken.

Geen medewerkers:

Tijdens uw bezoek zullen er geen medewerkers van ons museum aanwezig zijn. Na audio-apparatuur te hebben gebruikt, desinfecteer uw handen. U kunt ons museum uit eigen beweging bezichtigen via de aangebrachte looproute.

Maatregelen bij gezondheidsklachten:

het gaat hier in ieder geval om het volgende:

  1. Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest. Blijft u dan thuis.
  2. Heeft u verkoudheidsklachten en koorts ( boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijft u dan thuis en dat is ook van toepassing op uw huisgenoten.

Bezoekers zijn welkom als zij tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

 Rondleiding:

Groepsrondleidingen en demonstraties op donderdagmiddagen, vinden vooralsnog geen doorgang.

Foto’s en video:

Het is niet toegestaan foto’s of video-opnamen te maken.

Toiletten:

De toiletten zijn gesloten voor bezoekers.

Parkeren:

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt en voor het museum, zodat u ook daarbij de anderhalve meter afstand in ogenschouw kunt nemen.

                          Veilig samen uit naar het museum