Delfts Blauw aardewerk “Uit de verzameling van Gerrit Jan Nijmeijer “ ‘De Bute’

Delfts Blauw, wie kent het niet. Het werd gezien als hèt toonbeeld van Hollands welvaren in de Gouden Eeuw en is diep geworteld in onze Nederlandse cultuur en geschiedenis. Iedereen heeft wel een dergelijk vaasje of tegeltje thuis. Gerrit Jan bezit echter een grote collectie van voorwerpen, die met de typische Hollandse kenmerken, zoals windmolens en klompen, in het blauw-wit zijn versierd.

Delfts Blauw werd in korte tijd zeer populair en beleefde een bloeiperiode tussen 1650 – 1750, toen er in Delft een honderdtal aardewerkfabrieken actief waren. Delftse keramiekschilders wisten er kunstwerkjes van te maken, waardoor het heel bekend werd.

Door de opkomst van goedkoop, maar kwalitatief goed Engels aardewerk, werd de vraag naar Delfts Blauw in de 2e helft van de 18e eeuw minder.

Delft Blue worden de toeristische producten genoemd, die in massa’s werden geproduceerd. Echt, antiek hand- gemaakt Delfts Blauw is te onderscheiden door schitterend blauw en wit.

Het is aan u om het onderscheid waar te nemen. Bezoekt u onze tentoonstelling in de weekenden van 11 t/m 13, 18 t/m 20 en 25 t/m 26 oktober 2019 van 13.30 tot 16.30 uur.